Tvenkinių kasimo projektai

Tvenkinių projektai

    Tvenkinys – dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys, įrengtas iškastoje dauboje.

Projektas reikalingas norintiems turėti 10 arba daugiau arų dydžio tvenkinį.

Tvenkinius draudžiama įrengti pelkių ir šaltinynų teritorijoje (kai plotas didesnis kaip 0,5 ha), nenaudojamuose naudingųjų iškasenų telkiniuose, paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje, natūraliose pievose ir akmenynuose, miško žemėje, nebent kai įrengiamas mažesnis kaip 10 arų ploto ir įrengimas numatytas miškotvarkos projekte.

Įrengiant dirbtinį vandens telkinį, privaloma užtikrinti, kad nebus iškirsti saugotini medžiai.

Tai pat gali būti aktualu:

Kontroliniai matavimai

Topografiniai matavimai