Naudojimo tvarkos nustatymas

    Jei susiklostė aplinkybės, kad su kaimynu arba bendraturčiais nepavyko susitarti dėl servitutų būtinumo arba abiems pusėms gražiuoju sutvarkyti priklausančias žemės/ nekilnojamojo turto dalis, galima kreiptis į teismą dėl šių ginčų. Tokiu atveju, notarinėms sutartims sudaryti, reikalingi interesus atitinkantys kokybiški žemės sklypų ir pastatų naudojimosi tvarkos nustatymo planai (brėžiniai).

 Šie naudojimo tvarkos nustatymo planai sudaromi, kai žemės / nekilnojamojo turto atžvilgiu yra keli bendraturčiai ir jie nežino, kur kieno ribos (arba žino, bet nori tai įforminti).

 Paslaugai atlikti reikalingi šie dokumentai: žemės sklypo teisinė registracija (Nekilnojamojo turto registro išrašo-pažymėjimo kopija), žemės sklypo plano kopija.

 Paslauga aktuali asmenims, norintiems:

• Tiksliai žinoti savo žemės / pastato dalies ribas (reikalingi susitarimai su bendraturčiais);
• Parduoti / išnuomoti ar dovanoti tik dalį žemės / nekilnojamojo turto;
• Paprasčiau sutvarkyti žemės paveldėjimą (jei savininkas yra gyvas);