Inventorizacija

    Tai pastatų, statinių ir patalpų kadastriniai matavimai, kurių metu vyksta statinio matmenų išmatavimas, parametrų bei pagrindinių konstrukcijų statybinės medžiagos, vidaus įrangos charakteristikos ir kitų techninių duomenų, kurių reikia statinių duomenims įrašyti į kadastrą, nustatymas. Atliekant šiuos matavimus patikrinama, ar statinio statytojas nenukrypo nuo statinio projekto, nes kartais po remonto atlikimo gali keistis statinio matmenys.

    Pastatų, patalpų ir statinių kadastriniai matavimai atliekami tuomet, kai jie yra pastatyti, kapitališkai suremontuoti, rekonstruoti ar kitaip pertvarkyti, kuriems Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka yra privalomas statybos leidimas ir pripažinimas tinkamais naudoti.

    Statinio kadastriniams matavimams atlikti reikia pateikti statinių, pastatų, patalpos registro pažymėjimą, planą, statybos (rekonstrukcijos) leidimą bei seną kadastro duomenų bylą, namo projektą. Matavimų metu iš pateiktų dokumentų nustatoma statinio paskirtis, adresas, pavadinimas, statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai, apskaičiuojami statinių plotai, tūriai, užpildomos statinių kadastro duomenų formos bei parengiami pagrindinių pastatų aukštų planai.

    Pastatų kadastrinių matavimų kaina priklauso nuo kelių faktorių: kokius dokumentus turi klientas, objekto sudėtingumo, dydžio ir kitų aspektų.

    Paslauga aktuali asmenims, norintiems:

• Atlikti duomenų atnaujinimą po kapitalinio remonto, seno pastato ar patalpų rekonstrukcijos;
• Atlikti dvibučių ar vienbučių gyvenamųjų namų, sodo namų įregistravimą;
• Pastatą, statinį ar patalpą įkeisti bankui;
• Pakeisti pagrindinę pastato paskirtį;
• Atidalyti ar padalyti pastatą, statinį;
• Suformuoti naujus turto objektus;
Pastato įteisinimas.