Įmonės požiūris į klientus, įstatymus

marc schulte KJCyvlA aAQ unsplash

    Požiūris yra tai, kaip mes vertiname tam tikrus dalykus. Dažniausiai tam tikra situacija, veiksmas yra įvertinami nuo neigiamo iki teigiamo. Nors kiekvieno žmogaus požiūris į tam tikrą situaciją neretai gali būti skirtingas, visų kiekvienoje įmonėje dirbančių darbuotojų požiūris vienu klausimus turi būti toks pats – visi klientai yra svarbūs ir jiems būtina padėti bendraujant etiškai bei profesionaliai. Klientui yra svarbiausia rezultatas, neatsižvelgiant į tai, kiek pastangų reikalauja tam tikros problemos išsprendimas, nuolatinis domėjimasis įstatymais, nepraleidžiant naujai išleistų, kad vėliau dėl neapdairumo klientui netektų patirti problemų.

    Visų pirma, klientai yra žmonės, kurie visi yra labai skirtingi – su skirtingu charakteriu, su savo pasaulio suvokimu, savo emocijomis bei kaip/kokiu būdu priima informaciją. Tačiau taip pat visi nori, jog būtų pastebėti, išklausyti, tikisi gauti patarimus bei puikiai ir sutartu laiku atliktų paslaugų dokumentus.

    Su kiekvienu klientu yra labai svarbu ir būtina bendrauti etiškai bei profesionaliai, nes klientai yra svarbiausia kiekvieno verslo dalis, nes po kiekvieno pokalbio su bet kuriuo įmonėje dirbančiu darbuotoju, klientas susidaro tam tikrą nuomonę apie visą įmonę. Teigiamas įspūdis klientą paskatina ir ateityje, esant poreikiui, paslaugas užsisakyti toje pačioje įmonėje bei perduoti rekomendacijas pažįstamiems, draugams ar kolegoms.

    Derėtų nepamiršti, jog geodezija, žemėtvarka, architektūra, nekilnojamasis turtas yra tos veiklos sritys, kuriose darbas reikalauja daug žinių, nuolatinio susikaupimo nagrinėjant dažnai besikeičiančius įstatymus. Visa tai, nors kartais ir sudaro tam tikrų nepatogumų, nes tuo pačiu metu norima ne tik greičiau užbaigti tam tikrą projektą, bet ir skirti papildomo laiko kompetencijų kėlimui, mokymuisi, visos tuo metu sudėtingai atrodančios situacijos leidžia mums nuolat augti bei tobulėti tiek profesinėje srityje, tiek kaip asmenybėms. Dėl to mes labai vertiname visus klientus, kurie kreipdamiesi į mūsų įmonę dėl tam tikrų klausimų bei problemų išsprendimo, taip parodo pasitikėjimą mumis.

    Iš savo patirties galime pasakyti, jog kartais pasitaiko nesusikalbėjimo atvejų tiek bendraujant su įvairių institucijų darbuotojais aiškinantis naujus įstatymus, tiek su klientais. Tokiose situacijose labai svarbu atitinkamas požiūris bei darbo patirtis, nes tai padeda nepasimesti bei greičiau išspręsti atsiradusias problemas. Darbuotojai, kurių darbo specifikacija yra dažnas bendravimas su klientais, turi turėti suvokimą apie skirtingus žmonių elgsenos tipus ir atitinkamai ugdyti reikiamas charakterio savybes bei nuolat tobulėti kaip asmenybei.

    Taigi, nuo požiūrio į klientą priklauso aptarnavimo kokybė. Mes, kaip ir kitų paslaugas teikiančių įmonių specialistai, stengiamės gebėti ne tik suprasti teisingai ir susikalbėti su kiekvienu klientu, bet ir dirbti atsižvelgdami į įstatymų kaitą, nes suvokiame, jog puikus/kokybiškas aptarnavimas bei puikios kompetencijos padeda išsiskirti konkurencingoje aplinkoje. Kaip savo knygoje „Paslaugų ir veiklos vadyba“, rašė Johnston, R. & Clark, G. – kiekvienos įmonės požiūrį į klientus geriausiai nusako „puikus susidorojimas su visomis iškilusiomis problemomis bei klausimais“.